Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeno-poslovni prostori Kučerina

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    23.03.2020.
  • Adresa Ulica Otona Kučer 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1970
  • m2 GBP 720,00
  • Katnost P

Opis štete

Otona Kučer 1 - Zgrada je pregledana iz vana te nisu uočena značajnija oštećenja uzrokovana potresom. Zgradu je potrebno pregledati iznutra. Otona Kučer 1/1 - Na zgradi je došlo do pucanja pregradnog zida te manjeg oštećenja krovišta u vidu procurjevanja, zgrada se smatra sigurnom za uporabu Otona Kučer 1/3 - Na zgradi nisu uočena oštećenja Otona Kučer 1/5 - Na zgradi nisu uočena oštećenja Otona Kučer 1/6 - Na zgradi nisu uočena oštećenja Otona Kučer 1/7 - Na zgradi nisu uočena oštećenja Otona Kučer 1/9 - Na zgradi nisu uočena oštećenja

Opaska

Na lokaciji se nalazi 7 zgrada