Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeni prostor Zagrebačka

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Zagrebačka ulica 34
  • Naselje Samobor
  • m2 GBP 45,00
  • Katnost P

Opis štete

Na zgradi je došlo do pucanja pregradnog zida te estetskih oštećenja. Zgrada se smatra sigurnom za uporabu.

Opaska

Stan u najmu