Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostori - Kolodvorska

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Kolodvorska ulica 32B
  • Naselje Samobor
  • m2 GBP 400,00
  • Katnost P

Opis štete

Na objektima nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom

Opaska

Na lokaciji se nalaze 3 objekta