Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Bivše okretište ZET-a

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Starogradska ulica 13/1
  • Naselje Samobor
  • m2 GBP 1.050,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Na objektima nisu uočena oštećenja uzrokovana potresom

Opaska

Na lokaciji se nalazi 6 objekata