Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kupalište Dijana

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Ilica 8
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 450,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Na zgradi uočena neznatna oštećenja. Zgrada se smatra sigurnom.