Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor Creska 1

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    24.03.2020.
  • Adresa Creska 1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 60,00
  • Katnost P

Opis štete

Na zgradi je došlo do pucanja pregradnih i nosivih zidova te do oštećenja krovišta. Zgrada je upotrebljiva te potreban je plan sanacije.