Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zgrada Direkcije

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    23.03.2020.
  • Adresa Ulica grada Vukovara 41
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1964
  • m2 GBP 5.895,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Na zgradi uočena neznatna otećenja, zgrada se smatra sigurnom za uporabu