Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stambeno-poslovna zgrada Bakačeva 5/III

  •  Neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.03.2020.
  • Adresa Bakačeva 5
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 194,00
  • Katnost 3

Opis štete

Zgrada je pretrpjela znatna oštećenja. Zbog oštećenja zidova i ugrožene statike zgrade, poslovni prostor se smatra neuporabiv. Hitan detaljan pregled i plan sanacije.

Opaska

NP2 (Peterosobni stan na 3. katu)