Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks Zagrepčanka - zgrada 24

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    07.04.2020.
  • Adresa Heinzelova 64-68
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 20.000,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Zgrada 24 - od potresa nema većih oštećenja ali je došlo do ispucavanja zida sa nadvojem iznad proširenih vrata - dio zgrade se smatra dugoročno opasnim jer postoji mogućnost od urušavanja lokalno zida sa nadvojem