Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks Zagrepčanka - zgrada 20

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    07.04.2020.
  • Adresa Heinzelova 64-68
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 20.000,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Zgrada 20 - velika oštećenja i pomaci zidova - nema osoba niti stvari unutar prostora! Zabraniti korištenje dok se zidovi ne uklone ili trajno saniraju

Opaska

NP2 - Zgrada 20