Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Ulica Josipa Runjanina 4
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 97,43

Opis štete

nema oštećenja