Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks Zagrepčanka - zgrada 12

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    07.04.2020.
  • Adresa Heinzelova 64-68
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 20.000,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Zgrada 12 - evidentirana oštećenja (napuknuća) ab greda ispod središnjeg dijela svjetlarnika - potreban detaljan pregled iz neposredne blizine da se utvrdi u kojoj mjeri je oštećenja na samoj nosivoj konstrukciji (gredi). Također potrebno detaljno pregledati oštećene dijelove zidova nakon uklanjanja slojeva žbuke. Evidentirano ispadanje nekoliko komada fasadne opeke iz južnog zida