Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Šestinska cesta 1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 96,00

Opis štete

nema oštećenja