Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trg bana Josipa Jelačića 3
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 471,89

Opis štete

vrlo mala oštećenja zidova