Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Podsusedska aleja 79
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 85,89

Opis štete

nema oštećenja, osim jedne lampe