Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks Zagrepčanka - zgrada 3

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    07.04.2020.
  • Adresa Heinzelova 64-68
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1930
  • m2 GBP 20.000,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Zgrada 3 - izvana i iznutra uočenabrojna oštečenja, konstatirano kako ista ima oštećenja koja ukazuju na potrebne mjere sanacije kojima se zadire u bitna svojstva konstrukcije - nosivi zidovi i greda. Postojeće pukotine od ranije evidentirane na vanjskom dijelu fasade su se dodatno proširile i došlo je do otvaranja novih nakon potresa. Također je unutar zgrade evidentirano oštećenje završnih obloga nosivih zidova i središnje nosive grede, a što ukazuje na potrebu za utvrđivanjem točnog stanja ovih nosivih elemenata. Prostor do daljnjega, a nakon iseljenja, neće biti upotrebljiv dok se za isti ne izvrši detaljan pregled i ne izradi plana sanacije temeljem kojega bi se isti trebao i dovesti u primjereno stanje. Pokrenut postupak okaza ugovora Zakupniku.

Opaska

NP2 - Zgrada 3