Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Umjetnički paviljon

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    30.03.2020.
  • Adresa Trg kralja Tomislava 22
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1898
  • m2 GBP 1.785,00

Opis štete

Velik broj pukotina u eksterijeru i interijeru paviljona. Pukotine na stropu i kupoli. Sumnja se na teško poremećenu statiku objekta.

Opaska

N1 potreban detaljni pregled.