Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ilica 150
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 107,30

Opis štete

puknuća zidova

Opaska

N2 - obavljena je hitna intervencija zbog susjedne zgrade i maknuta je ocjena 2 s vrata, trebao bi novi pregled statičara