Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Podružnica Čistoća - komunalna baza

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vukasovićeva bb
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 70,00
  • Katnost P

Opis štete

Nije pregledano od strane statičara, nego samo od radnika Čistoće - poslovođe komunalne baze. Oštećenja na zidovima i stropovima.