Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Avenija Većeslava Holjevca 22
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 307,72

Opis štete

puknuća zidova i spojeva zidova