Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ozaljska ulica 132
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 98,80

Opis štete

tanja puknuća zidova i spojeva zidova, dio pločica je otpao