Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Podružnica Čistoća - upravna zgrada

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 82
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1965
  • m2 GBP 2.575,00
  • Katnost P+4

Opis štete

Nije pregledano od strane statičara, nego samo od inž. građ. - radnika Čistoće. Oštećenja na zidovima i stropovima; napuknuća na pregradnim zidovima, dilatacijama, spojevima nosivih i armirano betonskih i čeličnih stupova i nosača sa ispunama zidovima