Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Podružnica Čistoća - kompresorska stanica - objekt garaže 1-2

  •  Nije pregledano
  • Adresa Radnička cesta 82
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1965
  • m2 GBP 4.262,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Nije pregledano od strane statičara, nego samo od inž. građ. - radnika Čistoće. Oštećenja na zidovima i stropovima; napuknuća na pregradnim zidovima, dilatacijama, spojevima nosivih i armirano betonskih i čeličnih stupova i nosača sa ispunama zidovima