Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Podružnica Zagrebačke ceste - Upravna zgrada

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    21.04.2020.
  • Adresa Donje svetice 48
  • Naselje Zagreb, Peščenica-Žitnjak
  • Godina gradnje 1955
  • m2 GBP 723,50
  • Katnost P+1

Opis štete

Pukotine na nosivim, pregradnim zidovima, međukatnoj konstrukciji i stropovima. Oštećena fasada i temelji (ranija oštećenja zbog slijeganja tla). Oštećenja završnih slojeva obloge zidova i stropova (žbuka i boja, keramika).

Opaska

Potreban je detaljan pregled i projekt sanacije kojim će se obuhvatiti i problemi sa slijeganjem koji datiraju od ranije.