Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Ulica Nikole Tesle 1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 255,34

Opis štete

puknuća većine zidova i spojeva zidova i stropova u svim prostorijama (8-10 zidova), dubine 3-5 cm, tanka puknuća po bolti stropa u dijelu za kupce

Opaska

N2 zbog dimnjaka koji su uklonjeni i čekamo novi pregled statičara