Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ilica 43
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 180,85

Opis štete

puknuća zidova i stropa te veća pukotina na galeriji