Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradska ljekarna Zagreb - Ljekarna

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica Vladimira Vidrića 38a
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 124,05

Opis štete

nema oštećenja