Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kompleks

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Šubićeva 55
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 325,37
  • Katnost samostojeći objekt

Opis štete

Urušen zid samostojećeg dvorišnog objekta oznake 2B

Opaska

Prijeti urušavanje ostatka zida