Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica grada Vukovara 58
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 109,25
  • Katnost prizemlje i galerija

Opis štete

Pukotine na zidovima, otpala žbuka i razbijeno staklo na izlogu prostora