Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Frankopanska ulica 5/A
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 223,65
  • Katnost 2

Opis štete

Pukotine na zidovima, otpala žbuka sa zidova i stropa.