Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poslovni prostor

  •  Nije pregledano
  • Adresa Klekovačka ulica 30
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 62,28
  • Katnost prizemlje

Opis štete

Pukotine na zidovima, otpala žbuka sa zidova i stropa.