Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima GradaZagreba

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Maksimirski perivoj 1.
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1842
  • m2 GBP 180,00
  • Katnost Po.Pr.K

Opis štete

Vidikovac - Na pojedinim mjestima vanjske fasade, unutrašnjosti objekta i na vršnoj kapi tornja Vidikovca u Parku Maksimir popucala je žbuka

Opaska

Uporabljivo s preporukom o postupanju U2, Preporuka: Potreban detaljan pregled