Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima GradaZagreba

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.03.2020.
  • Adresa Maksimirski perivoj 1.
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1863
  • m2 GBP 70,00
  • Katnost Pr

Opis štete

Kapelica sv. Jurja - Popucali su nadvoji iznad i ispod prozora i pao je ornament, postament rozete sa zvonika na Kapelici Sv. Jurja u Parku Maksimir

Opaska

Privr. neuporabljivo-potr.detalj.pregled PN1