Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Adresa Maksimirski perivoj bb
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1978
  • m2 GBP 500,00
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

oštećenje objekta na prvom katu, rascjep spojeva objekta širine cca 1-2 cm

Opaska

PAVILJON ZA PTICE