Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa Maksimirski perivoj bb
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2003
  • m2 GBP 285,00
  • Katnost P+1

Opis štete

oštećenje objekta na prvom katu, pretpostavka je utonuće glazure cca 1-2 cm

Opaska

EDUKACIJSKI CENTAR