Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

  •  Uporabljivo
  • Adresa Maksimirski perivoj bb
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1950
  • m2 GBP 80,00
  • Katnost P

Opis štete

oštećenje dimnjaka na upravnoj zgradi i mogućnost urušavanja

Opaska

UPRAVNA ZGRADA