Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Katastar Remetinec

  •  Nije pregledano
  • Adresa Remetinečki Gaj 14
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 700,00
  • Katnost P+2

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.