Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Katastar Sesvete

  •  Nije pregledano
  • Adresa Bjelovarska 2
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 400,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.