Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Zagrebački Velesajam

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Avenija Dubrovnik 15
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 1.200,00
  • Katnost P+5

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima, te odvajanja i lokalno opadanja žbuke. Najveća oštećenja vidljiva na hodnicima.