Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt ZG Forum

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Gajeva 27
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 100,00
  • Katnost P+Galerija

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.