Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kinoteka ( Pod upravom Centra za kulturu i film Augusta Cesarca)

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    30.03.2020.
  • Adresa Kordunska 1
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 574,00
  • Katnost P

Opis štete

Nema oštećenja.