Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Tribina Grada

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Kaptol 27
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 350,00
  • Katnost P

Opis štete

Naš prostor se nalazi u prizemlju objekta u svim prostorima su vidljiva oštećenja u obliku većih i manjih pukotina i otpale žbuke. Ošteće je i spušteni strop od Amstrong ploča.

Opaska

Cijela zgrada na broju 27 je dobila oznaku neuporabljiva zbog oštećenja i urušavanja potkrovlja i prvog kata jug, te oštećenja dimnjaka.