Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Branimirova-UHS

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Kneza Branimira 71b
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.500,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.