Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Đorđićeva

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Đorđićeva 26
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1978
  • m2 GBP 800,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.