Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Šubićeva

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Šubićeva 38
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 1.800,00
  • Katnost Po+P+5

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima. U podrumu i na 5. katu nema oštećenja.