Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravni objekt Jagićeva

  •  Nije pregledano
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Jagićeva 31
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1975
  • m2 GBP 1.050,00
  • Katnost Po+P+6

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.