Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Trešnjevka

  •  Uporabljivo
  • Adresa Park Stara Trešnjevka 2
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 4.600,00
  • Katnost P+3

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta. Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima, te odvajanja i lokalno opadanja žbuke, a najviše uz dilataciju starog i novijeg dijela zgrade.