Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Susedgrad

  •  Nije pregledano
  • Adresa Sigetje 2
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 4.400,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.