Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Sesvete

  •  Nije pregledano
  • Adresa Trg Dragutina Domjanića 4
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1958
  • m2 GBP 2.900,00
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima.