Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Područni ured Peščenica

  •  Nije pregledano
  • Adresa Zapoljska 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1979
  • m2 GBP 4.600,00
  • Katnost Po+P+4

Opis štete

Oštećenja nisu narušila statičku stabilnost objekta.Vidljiva oštećenja u obliku pukotina na zidovima i stropovima. Popadale zidne keramičke pločice u sanitarnim čvorovima i čajnim kuhinjama.